Organisatie

Het hoofddoel van de kampweek is om het samengestelde orkest in 1 week klaar te stomen voor 3 concerten. Is dat mogelijk? Jazeker! Met ruim 7 uur repetitie per dag wordt een compleet nieuw programma van 8 á 9 werken ingestudeerd. Deze muziekstukken bestaan uit een combinatie van originele fanfaremuziek, popmuziek en actuele arrangementen. Daarnaast krijgen ook jonge talentvolle solisten uit het orkest de kans om voor het voetlicht te treden. De repetities vinden plaats in groepsverband, maar ook in secties onder leiding van de gevorderde muzikanten uit of door een gastdirigent.


Stichting Jeugd en Muziek
De organisatie van Jeugdmuziekkamp is ondergebracht in de stichting 'Jeugd en Muziek'. Deze stichting heeft 4 bestuursleden. In het bestuur zijn 3 muziekverenigingen vertegenwoordigd, te weten DSS (Aarlanderveen), Arti et Religioni (Langeraar) en Crescendo (Nieuwveen). Het bestuur komt minimaal 4 maal per jaar bijeen. Deze bestuursleden vormen meestal ook de directe leiding tijdens de kampweek. De organisatie wordt ondersteund door een keukenploeg en een team van enthousiatse deelnemers die het recreatieprogramma voor hun rekening nemen.

Financieel
De organisatie heeft als doel dat het jeugdkamp voor zoveel mogelijk jeugdleden toegankelijk moet zijn. Zij hanteert daarom de regel dat de deelnemersbijdrage jaarlijks gelijk blijft en niet afhankelijk is van het aantal deelnemers of de kostprijs van een locatie. De stichting maakt jaarlijks een sluitende begroting en vangt het verschil in deelnemersbijdrage en/of kamplocatie op uit de eigen reserves. Deze reserves worden aangevuld door opbrengsten van verkoop van consumpties, sponsoring/subsidies of incidentele bijdrages van derden.

Dirigent, deelnemers en programma
De kampweek wordt jaarlijks georganiseerd in de zomervakantie. De inschrijving is het hele jaar geopend. Het bestuur van de stichting Jeugd en Muziek benadert jaarlijks een professionele dirigent om de kampweek te leiden. In samenspraak met de organsiatie wordt een muzikaal programma samengesteld dat uitdagend genoeg is voor alle deelnemers, jong en oud(er).

Naar het inschrijfformulier ...

 

 

 

 

 

DSC 0441DSC 0446